Rekenhulpkaarten

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Rekenhulpkaarten

 Voorbeelden van de rekenhulpkaart

Klik hier om de kaarten te bestellen

Rekenen is onderdeel van praktisch elk vak binnen het onderwijs; denk hierbij aan economie, biologie, natuurkunde en de praktijkvakken. Ervaring leert dat elke docent en elke methode zijn eigen manier van uitleggen heeft. Dit heeft als voordeel dat docenten elkaar kunnen aanvullen in de uitleg. Echter, dit kan ook voor onduidelijkheid zorgen: wanneer elke docent het op zijn of haar manier uitlegt, ontbreekt er eenduidigheid. Eenduidigheid leidt binnen het onderwijs tot overzicht en consistentie, waardoor het voor de leerling altijd helder is welke denkstappen hij of zij moet nemen om tot een oplossing te komen. Het spreekt daarom voor zich dat de aanpak van rekenvraagstukken voor alle vakken gelijk dient te zijn (Van Merwijk, 2012). De rekenhulpkaart is er om de eenduidige didactiek binnen de school te ondersteunen, zowel voor leerling als voor docent: tijdens alle vakken kan even terug worden gekeken wat er afgesproken is.

Om bovenstaande te bewerkstelligen en alle rekenonderdelen aan bod te laten komen, bevat de rekenkaart alle basisvaardigheden zoals breuken, procenten en kommagetallen. Daarnaast bevat de hulpkaart het metriek stelsel, schaalrekenen, vlakke- en ruimtefiguren, aangevuld met handreikingen en handige ezelsbruggetjes. In totaal zijn het negen kaarten, dubbelzijdig bedrukt. De kaarten zijn zowel op A6-formaat als op A4-formaat leverbaar. Beiden hebben hun voordelen: de A6-kaarten zijn praktisch in het gebruik door de leerling zelf, de A4-kaarten zijn voor klassikaal gebruik. Door het gebruik van de kaarten ontstaat er een duidelijk ijkpunt binnen de school, welke het rekenonderwijs richting kan geven.

De prijzen kunt u vinden onder het tabblad tarieven.

Klik hier om de kaarten te bestellen

Share our website