Mijn CV

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Mijn CV

Curriculum Vitae

 
Personalia
Naam:                            Dinette Vredeveld
 
Ervaring
2021 - heden DOCENT REKENEN EN NATUURKUNDE, INTERTEACH

2020 - heden AUTEUR REKENBLOKKEN, UITGEVERIJ MALMBERG

2017 – heden REKENEN OP ONTWIKKELING


2012 - 2021  REKENCOÖRDINATOR  / DOCENT REKENEN, ZONE.COLLEGE, ENSCHEDE
Rekenen implementeren in de diverse lagen van de organisatie. Organiseren van rekengroepen, ouderavond rekenen en aansturen rekendocenten. Ontwikkelen toetsing waarbij de voortgang van de individuele leerling in kaart wordt gebracht. Implementatie van rekenen in de verschillende (praktijk)vakken. Tevens contacten onderhouden met de andere rekencoördinatoren van Zone.college, maar ook daarbuiten bij het regionaal rekencoördinatoren overleg. Opzetten remedial teaching voor leerlingen met rekenachterstanden. Tevens docent rekenen, alle leerjaren en alle niveaus vmbo en mbo niveau 2. In samenwerking met de Universiteit van Twente is gestart met een Datateam, dit om de aanwezige data (o.a. DTT en cijfers) te onderzoeken en intern verbetertrajecten op te zetten. Mijn taak hierin is de data in kaart te brengen en te analyseren.

2015 – 2017 AUTEUR GETAL EN RUIMTE JUNIOR ,  NOORDHOFF UITGEVERS
Educatief Auteur voor een nieuwe rekenmethode van Noordhoff, Getal en Ruimte Junior. 
 
2003 - 2012      DOCENT WISKUNDE / REKENEN, AOC OOST, ALMELO
Docent wiskunde voor vmbo-leerlingen, met name leerlingen in de bovenbouw. Mentor en coach voor examenleerlingen. Rekencoördinator voor het nieuwe eindexamenvak rekenen. Docent rekenen op het mbo. Docent natuur- en scheikunde en ontwikkeling van lesstof voor het vak natuur- en scheikunde. Tevens projectmedewerker voor het VM2-project, dat de uitval van leerlingen op het mbo tegengaat.
 
1998 - 2002      PRODUCT SPECIALIST SEMICONDUCTORS, PHILPS ANALYTICAL, ALMELO
Wereldwijde applicatiesupport voor test- en meetapparatuur voor de chipindustrie, on-site klantentraining. Commercieel projectleider voor nieuwe producten. Ervaring in semiconductor industrie en het werken wereldwijd in cleanrooms bij verschillende klanten. Grootste afzetgebied is het Verre Oosten.

1996 - 1998      PROCESTECHNOLOOG, CHAMLON BV, OOTMARSUM
Procescontrole voor zemenproductie. Optimalisatie van coagulatie proces. Opstellen van werkvoorschriften voor productiemedewerkers. Kwaliteitscontrole systeem opzetten. Gesprekken met toeleveranciers over kwaliteit en kwaliteitsverbeteringen. Productontwikkeling.
 
1996                 AFSTUDEREN HTS BEDRIJFSKUNDE, AKZO NOBEL, EMMEN
Gekeken naar de mogelijkheid om gegevensstromen van de business unit te optimaliseren en de eerste stappen gezet voor automatisering. Hierbij waren voornamelijk de volgende punten van belang: interviewen van medewerkers in kaart brengen van gegevensstromen, informatie analyse en het in model brengen van deze gegevens om automatisering van gegevensstromen mogelijk te maken.
 
1994 - 1995      STAGE EN AFSTUDEREN HLO, WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE, ISRAEL
Onderzoek gedaan naar de treksterkte van vezelversterkte kunststoffen (composite materials). Dit onderzoek werd gedaan op speciaal verzoek van de Israëlische overheid voor het leger met name bedoeld voor nieuwe soorten ultra lichte kogelwerende vesten en helmen.
 
  
Opleiding
2018 - 2020      Master Educational Needs, expert rekenwiskunde / dyscalculie
2003 - 2004      Tweedegraads onderwijsbevoegdheid scheikunde
1995 - 1996      HTS - Bedrijfskunde
1990 - 1995      HLO - Chemische Technologie
1990 -1995       Havo
 
Aanvullende cursussen
2021                 Cursus met Sprongen Vooruit
2020                 Cursus RD4 (rekendiagnostiek)
2018                 Rekendiagnostiek in de praktijk (D-Kwadraat)
2017                 Cursus Train de Trainer (D-Kwadraat)  
2017                 Training Rekendiagnostiek (SBO)
2017                 Cursus Data-analyse (Universiteit Twente)
2016                 De rol van de sectievoorzitter (Medilex)
2015                 De Rekentoets halen in 2015! (APS)
2014                 Conferentie Taal en Rekenen (APS)
2014                 Cursus Rekencoördinator (SBO)
2013                 Training Rekendidactiek (CPS)
2011                 Activerende didactiek en samenwerkend leren
2010                 Cursus Cito
2002                 Persoonlijke effectiviteit
2001                 Semiconductor Technology
2001                 Principles of X-ray Thin Film Analyses
2000                 PBET - Performance Based Equipment Training
 

Share our website