Even voorstellen

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Even voorstellen

Zullen we eerst eens gaan kijken wat er aan de hand is?  - Dinette Vredeveld
De afgelopen jaren heb ik veel leerlingen, studenten en volwassenen met rekenproblemen voorbij zien komen. In die tijd ben ik van één ding zeer overtuigd geraakt: problemen met rekenen is zoveel meer dan alleen de rekenhiaten. Het is een combinatie van rekenproblemen, vermijding van het rekenen, het lage zelfvertrouwen en de angst het nooit te kunnen. Het is belangrijk te kijken waar sterke- en leerpunten zitten en wat prioriteit heeft om aandacht aan te geven: inzetten op de behoefte. Ik geloof er in dat iedereen kan rekenen als er geluisterd wordt en er liefde, aandacht en geduld tegenover wordt gezet.

In mijn vele jaren binnen het onderwijs heb ik gewerkt als rekencoördinator, remedial teacher en rekendocent. Hier is mijn passie voor de rekenzwakke leerling ontstaan. Rekenzwakke leerlingen zijn leerlingen die het binnen de huidige rekenmethode in het onderwijs niet redden en die daardoor het vertrouwen in hun eigen rekencapaciteiten verliezen. Daarnaast heb ik mij binnen het vakgebied van de master Educational Needs: Rekenwiskunde & Dyscalculie gespecialiseerd in het versterken van de rekenhandelingen en het implementeren van “Rekenen op maat” binnen het onderwijs.

In de afgelopen jaren heb ik veel leerlingen gezien die een dergelijk hiaat hebben in het rekenen, waardoor het zelfvertrouwen afneemt en de leerling gefrustreerd raakt en niet meer wil rekenen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed: deze angst is immers al heel vaak bevestigd. Zodra een leerling begrepen wordt en op de juiste manier begeleiding krijgt, kunnen zij leren dat zij het wel begrijpen en weer vertrouwen krijgen in hun eigen kennis en kunde. Hierdoor groeit en versterkt het zelfvertrouwen en krijgt de leerling weer plezier in het rekenwerk. Het zien groeien van deze leerlingen versterkt mijn passie voor dit mooie vakgebied.

Rekenen is een algehele vaardigheid. Dit betekent dat het, zowel bewust als onbewust, wordt gebruikt binnen meerdere facetten en vakken binnen het onderwijs. Naast het individuele proces houdt "Rekenen op maat" ook in dat er gedifferentieerd wordt: wanneer er binnen alle vakken op dezelfde wijze rekenen wordt aangeboden en uitgelegd, ontstaat er duidelijkheid en kunnen onzekerheden en onduidelijkheden voorkomen worden. Vanuit mijn specialisatie en expertise omtrent rekendidactiek kijk ik met onderwijsinstellingen mee om hier een visie en methode in te ontwikkelen. Hierbij biedt in o.a. trainingen aan ter versterking van de rekendidactiek en gelijkheid van het aanbod hierin. Voor meer informatie wat er locatiespecifiek geboden kan worden, kan er contact worden opgenomen: op deze wijze kan ik met jullie meedenken waar jullie vraag en behoefte ligt en wat ik daarin kan bieden om zo veel mogelijk aan te sluiten op de school- en locatievisie.

Samenvattend kan gezegd worden dat ik geloof dat iedereen kan rekenen, mits je in jezelf gelooft. Hier heb ik vele producten voor ontwikkeld: van bijles op maat tot methodes voor binnen het onderwijs. Graag ga ik met jullie in gesprek wat ik voor jullie kan betekenen.
Met hartelijke groet,
Dinette Vredeveld, MEd

 

Share our website