Even voorstellen


Mijn naam is Dinette Vredeveld, rekencoördinator, remedial teacher en rekendocent op het voortgezet onderwijs. In 2008 is door de overheid (Commissie Meijerink) besloten dat rekenen ook in het voortgezet onderwijs geïmplementeerd moest gaan worden. Sindsdien begeleid ik leerlingen met rekenproblematiek.

In de afgelopen jaren heb ik veel leerlingen gezien die een hiaat hebben in het rekenen, waardoor het zelfvertrouwen afneemt en de leerling gefrustreerd raakt en niet meer wil rekenen. Zodra een leerling begrepen wordt en op de juiste manier begeleiding krijgt, kunnen er weer stappen gezet worden. Het zelfvertrouwen gaat groeien en de leerling krijgt weer plezier in het rekenwerk.

Door de toenemende druk in het onderwijs en de vaak volle klassen, is het voor veel leerkrachten niet haalbaar om leerlingen met rekenproblemen te helpen. Vaak geven rekenmethodes een route voor rekenzwakke leerlingen, waarbij leerlingen minder sommen hoeven te maken, terwijl ze eigenlijk wat extra oefening en begeleiding nodig hebben. Ook rekenkaarten en opzoekboekjes worden aan de leerling gegeven. Uiteindelijk leiden deze hulpmiddelen niet tot verbetering, maar eerder tot verslechtering van het rekenen. De leerling gaat geloven dat hij het niet kan.  

Om dit te doorbreken heeft de leerling iemand nodig die hem/haar begrijpt en verder kan helpen. Vanuit mijn eigen ervaring als rekendocent weet ik dat deze problemen vrijwel niet op te lossen zijn tijdens een rekenles. De leerling is vaak faalangstig en durft geen vragen te stellen. Een periode extra uitleg, begrip en begeleiding, maakt dat een kind al snel vorderingen kan maken.
In het voortgezet onderwijs heb ik veel leerlingen gezien die al jaren problemen hebben met rekenen en erg gefrustreerd zijn. Leerlingen van 15 jaar die niet kunnen klokkijken of niet weten dat 3 – 7 iets anders is dan 7 – 3. Hoe eerder deze leerlingen weer op weg geholpen worden, hoe mooier ze kunnen groeien.

Aangezien het ook mij als docent vaak ontbreekt aan de tijd om leerlingen op de juiste manier te begeleiden, heb ik besloten om via deze weg verder te gaan. Begeleiding één op één of in kleine groepjes, zodat rekenen weer leuk wordt.
Met mijn opleiding, ervaring, inlevingsvermogen en passie hoop ik nog veel leerlingen te kunnen helpen met rekenen.

 
Share our website