Links

Voor meer informatie kunt u onderstaande links bezoeken.

Informatie over dyscalculie
http://www.masterplandyscalculie.nl

Referentiekader Taal en Rekenen
http://www.taalenrekenen.nl

Steunpunt Taal en Rekenen
http://www.steunpuntvo.nl/

SLO - Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-KDRekenenWiskunde.html

Website van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)
http://www.LBRT.nl
 
Share our website